Day: September 25, 2019

running workshop กับครูดิน

RUNNINGworkshop ครูดิน สถาวร จันทร์ผ่องศรี ภาพกิจกรรม วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2562    มีกิจกรรมการฟังบรรยายการวิ่งที่ถูกต้องจากครูดิน พร้อมถาม-ตอบคำถามกับครูดินเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การการวิ่งของบุคคลที่เข้ามาร่วมฟังบรรยาย ภายในงานมีการจับรางวัลเป็นถุงเท้า Newton 20 คู่ , หนังสือ “วิ่งได้ไม่ใช่แค่ได้วิ่ง” พร้อมลายเซ็นจากครูดิน จำนวน 15 เล่ม , กระบอกน้ำจากร้าน The Highlandner จำนวน 10 รางวัล และรางวัลใหญ่ 1 รางวัล คือรองเท้า Newton รุ่น Gravity 8 !  หลังจากฟังบรรยายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ได้มีการออกไปทำกิจกรรมด้านนอกอาคาร เป็นการสอนปรับท่าวิ่ง การเหวี่ยงแขน วิธีการลงเท้าเพื่อลดการบาดเจ็บของร่างกาย เป็นต้น แต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้ ครูดินยังมีแจกรางวัลเป็นเสื้อ Newton จำนวน 2 รางวัลอีกด้วยนะคะ ทุกคนที่มาร่วมงานต่างได้ความรู้เกี่ยวกับการวิ่งที่ถูกต้องและของรางวัลติดไม้ติดมือกลับไปกันถ้วนหน้า สำหรับใครที่พลาดกิจกรรมดีดีแบบนี้ของทางร้านเราที่ได้จัดร่วมกับแบรนด์ Newton ไม่ต้องเสียใจนะคะ […]

Read more