CEP CALF SLEEVES 3.0 – MEN – ICE/GREY

มีการปรับปรุงวัสดุในการผลิตคือ เส้นด้าย ให้มีคุณสมบัติและประสิทธิภาพที่ดีขึ้น High Performance Yarn (TWD SMART YARN)
ปรังปรุงพื้นผิวบริเวณด้านนอกของเส้นด้ายให้มีพื้นที่กว้างขึ้นถึง 35% จากรุ่น 2.0 เพื่อให้ความชื้นหรือเหงื่อระเหยกลายเป็นไอน้ำผ่านรูเล็กๆของเส้นใยผ้าได้มากขึ้น เพื่อความรู้สึกแห้งและเย็นสบายตลอดการสวมใส่
เพิ่มคุณสมบัติให้เส้นด้าย เรียกว่า Double funtional EXTREME AIR yarn คือ การปรับปรุงโครงสร้างของเส้นด้ายใหม่ให้มีช่องที่ทำหน้าที่เป็นเส้นใยระบายอากาศ โดยช่องนี้จะทำหน้าที่แตกต่างกันไปตามสภาพอากาศ กล่าวคือ ในอากาศร้อน เหงื่อหรือความชื้นจะอาศัยช่องนี้ระเหยออกไปจากผิวหนังสู่พื้นผิวของเส้นใย ทำให้รู้สึกเย็นสบายไม่อับชื้น ในขณะที่อากาศเย็น ช่องเหล่านี้จะทำการปิดกั้นอากาศเอาไว้ ช่วยให้ร่างกายไม่รู้สึกหนาวตามอากาศภายนอก

Size Guide
Image Size Guide
Out stock

This product is currently out of stock and unavailable.

มีการปรับปรุงวัสดุในการผลิตคือ เส้นด้าย ให้มีคุณสมบัติและประสิทธิภาพที่ดีขึ้น High Performance Yarn (TWD SMART YARN)
ปรังปรุงพื้นผิวบริเวณด้านนอกของเส้นด้ายให้มีพื้นที่กว้างขึ้นถึง 35% จากรุ่น 2.0 เพื่อให้ความชื้นหรือเหงื่อระเหยกลายเป็นไอน้ำผ่านรูเล็กๆของเส้นใยผ้าได้มากขึ้น เพื่อความรู้สึกแห้งและเย็นสบายตลอดการสวมใส่
เพิ่มคุณสมบัติให้เส้นด้าย เรียกว่า Double funtional EXTREME AIR yarn คือ การปรับปรุงโครงสร้างของเส้นด้ายใหม่ให้มีช่องที่ทำหน้าที่เป็นเส้นใยระบายอากาศ โดยช่องนี้จะทำหน้าที่แตกต่างกันไปตามสภาพอากาศ กล่าวคือ ในอากาศร้อน เหงื่อหรือความชื้นจะอาศัยช่องนี้ระเหยออกไปจากผิวหนังสู่พื้นผิวของเส้นใย ทำให้รู้สึกเย็นสบายไม่อับชื้น ในขณะที่อากาศเย็น ช่องเหล่านี้จะทำการปิดกั้นอากาศเอาไว้ ช่วยให้ร่างกายไม่รู้สึกหนาวตามอากาศภายนอก

Weight 0.15 kg
SIZE

2 (9.5-12 inches), 3 (12.5-15 inches), 4 (15.5-17.5 inches)