HOKA MACH X – MEN – WBGL

MACH X

การออกแบบ: HOKA Mach 5 มีดีไซน์ที่เรียบง่ายและทำน้ำหนักเบาลง มีพื้นที่ในการใส่เท้าที่กว้างขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่ Mach X ออกแบบมาเพื่อเวลาที่เร็วขึ้น มีการพัฒนาในการรองรับแรงกระแทกและมีความเสถียรกว่า

น้ำหนัก: Mach 5 น้ำหนักเบากว่า Mach X 16 กรัม ใน US 10 (M) โดยทั่วไป รองเท้าวิ่งที่มีน้ำหนักเบากว่าช่วยให้มีการวิ่งที่รวดเร็วและไม่เหนื่อยมากเมื่อวิ่งระยะยาว ส่วน Mach X ใส่แผ่น Pebax® midsole plate เพื่อช่วยส่งกำลังให้วิ่งได้เร็วขึ้น

เทคโนโลยีรองรับการกระแทก : HOKA Mach 5 ใช้ PROFLY™ + midsole / Mach X PROFLY X midsole

การลดน้ำหนักเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้ Mach 5นี้มีความเบาลง วิ่งสบายกว่า ในขณะที่ Mach X มีเทคโนโลยีที่สูงขึ้นเพื่อช่วยเรื่องการรับรองการกระแทกและป้องกันการบิดของข้อเท้าในขณะวิ่ง

การใช้งาน: HOKA Mach 5 เหมาะสำหรับการวิ่งระยะยาวทั่วไป ในขณะที่ Mach X เหมาะสำหรับการแข่งขันที่ต้องการความเร็วและเสถียรภาพ

Size Guide
Image Size Guide
Out stock

This product is currently out of stock and unavailable.

SKU: N/A Categories: , Tags: , , , ,

MACH X

การออกแบบ: HOKA Mach 5 มีดีไซน์ที่เรียบง่ายและทำน้ำหนักเบาลง มีพื้นที่ในการใส่เท้าที่กว้างขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่ Mach X ออกแบบมาเพื่อเวลาที่เร็วขึ้น มีการพัฒนาในการรองรับแรงกระแทกและมีความเสถียรกว่า

น้ำหนัก: Mach 5 น้ำหนักเบากว่า Mach X 16 กรัม ใน US 10 (M) โดยทั่วไป รองเท้าวิ่งที่มีน้ำหนักเบากว่าช่วยให้มีการวิ่งที่รวดเร็วและไม่เหนื่อยมากเมื่อวิ่งระยะยาว ส่วน Mach X ใส่แผ่น Pebax® midsole plate เพื่อช่วยส่งกำลังให้วิ่งได้เร็วขึ้น

เทคโนโลยีรองรับการกระแทก : HOKA Mach 5 ใช้ PROFLY™ + midsole / Mach X PROFLY X midsole

การลดน้ำหนักเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้ Mach 5นี้มีความเบาลง วิ่งสบายกว่า ในขณะที่ Mach X มีเทคโนโลยีที่สูงขึ้นเพื่อช่วยเรื่องการรับรองการกระแทกและป้องกันการบิดของข้อเท้าในขณะวิ่ง

การใช้งาน: HOKA Mach 5 เหมาะสำหรับการวิ่งระยะยาวทั่วไป ในขณะที่ Mach X เหมาะสำหรับการแข่งขันที่ต้องการความเร็วและเสถียรภาพ

Weight 0.9 kg