UD ULTIMATE DIRECTION ADVENTURE VEST 5 – MEN

฿5,750.00 ฿4,025.00
-30%

เป้น้ำรุ่น Signature Vests 5.0 ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีความจุถึง 17 ลิตร น้ำหนัก 269 กรัม มีจุดเด่นที่การออกแบบรายละเอียดต่างๆด้วยความใส่ใจถึงประโยชน์ในการใช้งานจริง เช่น การออกแบบให้มีช่องสำหรับใส่ GPS Tracking บริเวณไหล่ มีช่องที่สามารถใส่โทรศัพท์มือถือและช่องใส่ Trekking Pole ได้ที่บริเวณด้านหน้าของเป้

Size Guide
Image Size Guide
Clear

Out stock

เป้น้ำรุ่น Signature Vests 5.0 ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีความจุถึง 17 ลิตร น้ำหนัก 269 กรัม มีจุดเด่นที่การออกแบบรายละเอียดต่างๆด้วยความใส่ใจถึงประโยชน์ในการใช้งานจริง เช่น การออกแบบให้มีช่องสำหรับใส่ GPS Tracking บริเวณไหล่ มีช่องที่สามารถใส่โทรศัพท์มือถือและช่องใส่ Trekking Pole ได้ที่บริเวณด้านหน้าของเป้

Weight 0.65 kg
SIZE

SM(rib 23-32"), MD(rib 30-39"), LG(rib 37-46")